Uutiset

Tiedote 13.3.2020: Työhaastattelut ja tapaamiset etänä

Me Wi­reessä mi­ni­moimme ris­kit ko­ro­na­vi­ruk­sen tart­tu­mi­seksi muut­ta­malla kaikki haas­tat­te­lut ja asia­kas­ta­paa­mi­set etä­ta­paa­mi­siksi. Käy­tös­sämme ovat kaikki etä­ka­na­vat, ku­ten pu­he­lin, Teams, Skype ja Hangout.

Hy­vässä Wi­reessä — tois­tai­seksi etänä.

Li­sä­tie­toja saat ot­ta­malla yhteyttä:
https://wirestaff.fi/yhteystiedot/