Yleinen

Henkilöstökumppani strategisen kasvun tukena

Liiketoiminnan kasvua tarvitaan yrityksen toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Itseisarvona sitä ei tule pitää, mutta valtakunnallisella tasolla toimiessa terve kasvu on välttämätöntä.

Tavoitellessa kasvua, tekemistä riittää yrityksen jokaisella osastolla. Resursseja kohdistettaessa on syytä pohtia, voisiko työskentelyä tehostaa ulkoistamalla osa yrityksen toiminnoista.

WireStaffin palveluiden ydinajatus kiteytyy juuri tähän. Meillä on runsaasti toimialatuntemusta ja kokemusta omalta kentältämme. Haluamme ymmärtää asiakkaan tahtotilan, ja rakentaa heille toimivan kokonaisuuden työntekijän ja asiakkaan tarpeista käsin. 

- Asiakaskokemus tapahtuu aina kahdensuuntaisesti, ja WireStaffille on todella tärkeää millaisia työntekijöitä WireStaffin kautta asiakkaalle tulee, WireStaffin hallituksen puheenjohtaja Heimo Hakkarainen täsmentää.

Nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja silloin tarvitaan kykyä nähdä sekä tämän hetken että myös tulevaisuuden tarpeita. WireStaff on henkilöstöpalveluita tarjoava kumppani, joka tarjoaa nopeaa reagointikykyä muuttuviin tilanteisiin.

Liikeideamme perustuu yritysasiakkaidemme perinpohjaiseen tuntemiseen - tiedämme, minkälaista henkilöstöä asiakasyritys tarvitsee, ja osaamme tarjota heille oikeita tekijöitä oikealla hetkellä. Joskus myös vinkataan, vaikka hakua ei olisi päällä juuri sillä hetkellä.

Vastuullisuus ja kommunikaatio toiminnan ytimessä

Kanssamme kaikki osapuolet voivat luottaa siihen, että palkka maksetaan ajallaan ja lainsäädännön mukaisesti, työsuhteen laadusta tai kestosta riippumatta. WireStaff on rakennettu olemaan vastuullinen kumppani, joka pyrkii jatkuvaan dialogiin asiakasyrityksen kanssa. 

Jokaisella asiakkaalla on WireStaffin päässä oma yhteyshenkilö. Haluamme antaa kasvot yhteyshenkilölle, vaikka saman pöydän ääressä ei konkreettisesti istuttaisikaan. Siksi kaikkien WireStaffin työntekijöiden kuvat ovat esillä yrityksen verkkosivuilla.

Kun tarve työntekijöistä esiintyy, WireStaffilla on valmiudet ohjata suuntaamme meille soveltuvia tyyppejä. Työntekijäkartoitukset ja rekrytointiprosessit on hoidettu kunnolla, ja puheet pitävät. Jone Salmela, Naughty BRGR

WireStaffin porukasta saa kokeneen keskustelukaverin, joka tarjoaa henkilöstön lisäksi sparrausta myös ongelmatilanteiden ulkopuolella. Asiakkaan tilanteeseen tutustutaan huolellisesti, kartoitetaan mitä käytäntöjä voidaan luoda parantamaan ja tehostamaan asiakkaan liiketoimintaa. 

- Keskustelun tulee olla avointa ja asiakkaalle on oltava rehellinen siitä, mikä toimii ja mikä ei, Hakkarainen avaa WireStaffin toimintaperiaatteita.

Kaikki kivet käännetään

Oppimiskäyrä osoittaa jatkuvasti ylöspäin, kun haetaan uusia ratkaisuja. Esimerkiksi henkilöstövuokrauksesta, rekrytoinnista ja testauksesta voidaan löytää isojakin säästökohteita. Toimialatuntemuksen lisäksi WireStaff pystyy tarjoamaan ”out of the box” -ajattelua. 

- Näemme suhdannevaihteluita sekä toimialamuutoksia, ja osaamme reagoida niihin ajoissa, WireStaffin toimitusjohtaja Ville Lahti pohdiskelee.

WireStaffin tärkein erottautumistekijä on, että jokainen asiakkaamme tietää asiansa olevan osaavissa käsissä. Vastaavasti kolikon toisena puolena olemme sitoutuneita kertomaan, mikäli eivät ole oikea kumppani asiakkaalle. Asiakas voidaan ohjata myös toisen alan yrityksen suuntaan, jos katsotaan että toimija pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeeseen juuri heidän tilanteessaan.

Avoimuus, rehellisyys ja reiluus ohjaavat toimintaamme niin työntekijä- kuin yritysasiakaspuolella. 

Ville Lahti, toimitusjohtaja

- Kaikki kivet käännetään, jotka ovat asiakkaalle käännettävissä, Ville toteaa.

Alan mutkattomin toimija #hyvässäwireessä

WireStaffin perustamisen alkumetreillä pohdittiin, tehdäänkö asiat niin kuin aina tehty vai halutaanko löytää tekemiseen jotakin uutta kulmaa. Meillä on aito halu ymmärtää asiakkaan hakema hyöty ja kipupisteet, joita lähdetään yhdessä ratkaisemaan. Tarkoituksena on luoda myös uusia asiakkaan kanssa kehitettyjä toimintamalleja.

Jos hakee mutkatonta ja helppoa asiakaskokemusta, jossa hommat toimivat, WireStaff on erinomainen kumppani.

- Asiakkaan kanssa pidetään yhteyttä puolin ja toisin, kysytään onko kaikki hyvin ja selvitetään miten voisimme toimia vielä paremmin asiakkaan tukena, Hakkarainen ja Lahti summaavat.